Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2015

9411 2801
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viafapchlupfap fapchlupfap

December 19 2014

8481 dbde
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabananas bananas

December 18 2014

1646 31c7 500

feheratleta:

Cris Urena

Reposted fromstretchingshirts stretchingshirts
3730 d259 500
Reposted fromkyky kyky viano-superman no-superman
0249 b3cb
Reposted frompodziemna podziemna viano-superman no-superman
1748 ac6a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapomruki pomruki

December 08 2014

4025 9b0b
Reposted fromwombinka wombinka viamefir mefir
0710 934e
5135 f21e
Reposted fromtake-care take-care viamefir mefir

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne
http://pokolenieikea.com/2014/12/07/proste-wytlumaczenie-dlaczego-kobieta-nie-powinna-byc-sama-zasada-zolwia/

Wszystko było takie niedokończone.

Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
Nie powiem, że tęsknię. Nie wypada.
Reposted fromwetryagain wetryagain viamefir mefir
5300 2474 500
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
Reposted fromthebelljar thebelljar viamefir mefir
  Chciałabym nowe usta, te do pocałunku.
Do śmiania się tym śmiechem, co go nie pamiętam.
— Maleo Reggae Rockers & Marika - Modlitwa Dziewczyńska
Reposted fromIriss Iriss

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaIriss Iriss
8973 f724 500
1948 3a6d
Reposted fromyuuuki yuuuki viakalorymetria kalorymetria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl