Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2014

0283 d4dc 500
Reposted fromoreno oreno

December 07 2014

7661 0a8a 500
Reposted fromladies ladies
7659 60ed 500
Reposted fromladies ladies
2359 c94f
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie Że wierzysz we mnie tak ślepo Muszę wiedzieć, że przede mną brzeg jest Nawet jeśli ma być daleko
— Miuosh "Bon Jovi"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
Jeśli wstanę w środku nocy, to pozwolisz mi wyjść ? Jeśli nie powiem, że wrócę, albo że wrócę kiedyś? Machniesz ręką i pozwolisz szybko żyć Czy może jestem zbyt cenny dla Ciebie?
— Planet ANM / EljotSounds - Czy pozwolisz (ft. Magda Wac)
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viamefir mefir
1409 3d70 500

Destination path

Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls
Strach pomimo miłości.  Niepewność mimo zaufania. Łzy w chwili szczęścia. Krzyk pomimo spokoju. Proste uczucie mimo skomplikowanej sytuacji. Banalne słowo pomimo wzniosłej chwili. Wielkie oczekiwania mimo braku sukcesów. Kłamstwa mimo oczywistej prawdy. Wiara pomimo zwątpień. Życie na przekór śmierci. Wbrew sobie ty i ja. Na złość światu miłość.
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viamefir mefir
8844 a0ea
Reposted fromimmortal-a immortal-a viamefir mefir
Chciałbym być każdego ranka
Twym pierwszym dotykiem... budzącym Cię ze snu
Twoją pierwszą myślą
Twym pierwszym pocałunkiem
Twym pierwszym uśmiechem
Twym pierwszym obrazem w oczach... gdy je otworzysz
Twym pierwszym grzesznym pragnieniem
Twym pierwszym promieniem Słońca...

...chciałbym... tak rozpaczliwie chciałbym...

— Szept Namiętności/fb
Reposted frompensieve pensieve viakaps kaps
7368 54a6 500

coffeentrees:

We’ve got a great selection of US made socks now available in store and online. by bridgeandburn

Reposted fromwestwood westwood viatruustme truustme
2479 8cb1 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viatruustme truustme
Reposted frombukoz bukoz viawishyouwerehere wishyouwerehere

November 24 2014

8971 fa99 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viabufka bufka
1596 d3e2
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viasad-girl sad-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl